Select Page

Shaw řekl jednu věc, která se (doufám) ukáže jako pravda:

Shaw řekl jednu věc, která se (doufám) ukáže jako pravda:Možná existuje vlídné vysvětlení pro nesrovnalosti, které jsme pozorovali, ale dokud se tyto obavy nevyřeší, tomuto dokumentu nelze věřit.Všiml jsem si, že zacházejí ještě podrobněji o problémech s obrázky,...